Presentation

Carin Högstedt, är SFI-lärare – eller var på 1980-talet. Lärde mig väldigt mycket av de invandrare och flyktingar jag undervisade. Sedan 1989 har jag verkat inom politiken, kommunalt och regionalt, i majoritet och opposition, som kommunalråd eller deltidsarvoderad. Engagerat mig i ideella föreningar som Kvinnojouren Blenda. När S+V+MP styrde Växjö kommun var jag ordförande i dåvarande Jämställdhetskommittén. Fick fria händer och kommittén lyckades göra Växjö känd som främsta jämställdhetskommunen i landet.

Mina uppdrag för närvarande är ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsen och fullmäktige. Har också riksuppdrag i Folkbildningsrådet och Riksförbundet Noaks Ark. För att nämna några. I kommunstyrelsen har jag tillsammans med en kvinna från majoriteten ansvar för landsbygdsutveckling och för tillgänglighetspolitiken.

Hjärtefrågor: Jämställdhet, social ekonomi och socialt entreprenörskap, miljö-, natur-, klimat. Egentligen intresserad av allt som rör sig!

På fritiden: loppisar och auktioner, släktforskning, vandringar och fåglar, litteratur. Läser mycket och varierat.

 

Vill ha makt att förändra! Tror på nödvändigheten av att ändra samhället i grunden för att åstadkomma ett mänskligare och mindre resurskrävande samhälle. Vi har ett liv och ett klot. Ett verktyg att ta hand om allt och alla på ett bättre sätt är att korta normalarbetstiden till sex timmar.

Jag är socialist, feminist och vänsterpartist. Bloggar på www.carhog14.se, @hgstedt