Sista spiken i kistan på KomVux – illa o extra illa just nu, korsord o igelkottar

Spiken i kistan! Så beskrivs det senaste privatiseringsförslaget från M, C, KD, L och MP i Växjö kommun; hela kommunala vuxenutbildningen, KomVux, ska ut på privata företag. Den s k auktorisationsmodellen ska omfatta all vuxenutbildning. Hittills har en del funnits i kommunal regi parallellt med ett antal privata utförare. Nu – i en tid då arbetslösheten växer och många kommer behöva utbildning för nya jobb och för ett bra liv med kunskaper för framtiden – nu i en pandemi som skakar världen och rubbar många cirklar – nu anser de styrande det dags att slå in den sista spiken i kistan i en mycket uppskattad, viktig verksamhet med hög lärarkompetens och kvalité.  Extra illa att komma med detta förslag just nu, men illa i alla tider. Vuxenutbildning i alla former är kärnverksamhet. På detta sätt avhänder sig kommunen makten över utbudet och kvalitén, eleverna mister en fullödig möjlighet att välja ”sitt” utbildningsbehov.

I november 2018 presenterades en utredning om auktorisationsmodellen som hade införts fast inte på alla delar av KomVux. Den var förödande för verksamheterna som privatiserats: likriktning i utbudet av kurser, litet antal elever i vissa kurser ger liten möjlighet till att göra bra gruppindelning, svårigheter att planera långsiktigt, ökad och omständlig administration m m. Det säger sig självt att 20 olika företag som ska ha rektor och administration och dessutom gå med vinst är en dyr affär.

Nej, tvärtom ska vi göra! Vi ska återkommunalisera vuxenutbildningen och skapa en organisation som bidrar till att människor får självförtroende, gedigna kunskaper vad det än gäller och en individuell, hållbar studiesituation. Det finns så mycket möjligheter, så stora behov och så många jobb som söker utbildad arbetskraft! Och då kliver Växjö kommun av det viktiga uppdraget! Knappt jag tror det är sant. Men det är det. En stark opinion kanske kan rubba förslaget. Men f-n tro´t. När de borgerliga i Region Kronoberg, trots intensiva protester, drar in OB-tillägg från gruppen undersköterskor, så är allt möjligt.  Det gäller väl att göra så mycket som möjligt nu och inte närmare valet. Folk glömmer ju. Och det är förvisso sant. Och det görs inga valaffischer om att privatisera KomVux eller indragning av OB-tillägg för undersköterskor. Nä, då, i valrörelserna, låter det annorlunda.

Kyliga dagar och tyvärr inget badväder. Kanske ställs dotterdotters födelsedagskalas 6/7 in på grund av dåligt väder. Ska ju vara utomhus med avstånd och drägligt väder. Kanske får invänta en annan och vacker dag. Kalas ska det bli.  Tre igelkottar, när de är samlade, äter mycket kattmat och dricker vatten. Nyss syntes en ekorre, vilket inte är vanligt här. Sträckläser deckare varvat med ”Arv och miljö” av Vigdis Hjorth och har börjat lösa korsord. Försöker hålla mig hemma och inte utsätta mig för smittrisk i onödan. Altanen är platsen för träff med släkt och vänner men oftast en åt gången.

Carin Högstedt

20200703

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Volymmål – efter tillstånd i världen eller i ett av världens rikaste länder?

Efter ett antal varma dagar med mycket sol men även åska och regn, så stiger jag upp till regnig och kylig morgon. Frukost inomhus. Ingen simtur ännu. Ca 25 grader i vattnet. Har en ny utsikt över sjön efter att sjökanten fått en välbehövlig röjning igår. När maken L och jag fällde en pil vi hade vid altanen (växte oss över huvudet) så tog jag en gren av den och satte ner i jorden vid stranden. På skoj. Pilgrenen var nu ett träd (10-15 år) som lutade ut över vattnet på pilars tjusiga sätt. Den stod dock alldeles för nära ett annan träd. Nu borta och det förbättrar utsikten. Blir plats för andra träd att växa upp. Men vilken växtkraft i pilen! Om stubben är kvar kommer snart ett nytt pilträd att växa upp… Ursprungsträdet köptes i trädgårdsmästeri i Bramstorp utanför Växjö, för sådär 20-25 år sedan.

  • Ska MP lämna regeringen är väl dagens fråga i nyhetssfären. Bakgrunden är överläggningar om migrationspolitiken på nationell nivå. Mer konkret: Asylrätten. Den rätten finns i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den finns bland rättighet till yttrandefrihet, religionsfrihet m fl rättigheter. ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.

Hanteringen av judarna under, före och efter andra världskriget var en ingång i paragrafen om asylrätt. Många judar sökte fristäder och hjälp undan pogromer, koncentrationsläger, förföljelser och död. De misslyckades oftast. ”Någon annan” skulle ta emot. (Läs gärna Mats-Åke Lundkvist i Dagens ETC 30/6).

Så kom asylrätten till, tillsammans med andra mänskliga rättigheter, som världen kunnat ena sig om (men inte alltid följer). Nu ifrågasätts asylrätten i Sverige; ett volymmål ska sättas upp, det vill säga ett antal för hur många asylsökande som får tas in i landet. Att få en siffra är viktigare för flera partier än att delta i och vara föredöme i kampen för att minska antalet flyktingar i världen. Hittar ingen tanke i nyhetsflödet på relationen tillståndet i världen och antalet asylsökande flyktingar i världen och Sverige. Antalet, siffran, är målet i sig för svensk migrationspolitik, inte att hejda klimatförsämringar, så att miljoner slipper lämna sina hem – på grund av torka, översvämningar, vattennivåändringar etc. Vilken verklighet ska volymmålet spegla? Kvinnors och barns i världen? Eller tillståndet i ett av världens rikaste och mest glesbebyggda länder?  Det finns avvikare i nyhetsflödet, naturligtvis. Både partier och enskilda debattörer inom partierna och enskilda. Frågan är hur MP väger regeringsmakt mot förslag som de anser sig inte kunna gå med på. Se t ex SvD idag 30/6. Tänker inte gissa.

Journalister som gillar att fördjupa sig i olika ämnen och skriva flersidiga reportage – och har möjlighet att göra det – Smålandsposten, stor landsortstidning, är begåvad med sådana kompetenser. Nu senast om äldres möjligheter att få en bostad och omsorg som passar. Ämnet är aktuellare än någonsin, då det visat sig vara mycket svårt att få plats på så kallade särskilda boenden. I princip är det demenssjukdom och/eller mycket krävande vårdbehov som ger plats. Myndigheten, politiska beslutade regler, bestämmer vilka som får plats eller ej. I Växjö kommun har regelverket skärpts. Försök att mildra från V med stöd från S har inte fått majoritet. Läget är att om inte plats beviljas så är det egna hemmet som återstår med hjälp av hemtjänst/hemvård. Kan låta mysigt att bo hemma så länge som möjligt, men självfallet är det inte så för alla. Det är skillnad på ett boende med personal dygnet runt och ett eget hem med besök av olika personal då och då, även med larm.  Tillgången till personal och andra människor på ett boende kan naturligtvis ge trygghet. Ensamhet kan ge ångest, oro och otrygghet. Därför ska omsorgsnämnden enligt min mening mildra regelverket för plats på särskilda boenden. MEN det räcker inte! Det ska till mellanformer, olika alternativ till boende ensam hemma och det särskilda myndighetsavgjorda boendet, som kommer till. Det saknas i Växjö kommun trots att alla partier gärna pratar om behovet av trygghetsboenden, så finns det i dagsläget inte en enda sådan plats. Ett privat företag har plan. Ett särskilt boende har rivits för att ge plats. Platsen har länge varit en enda grusplan och är så ännu.  Verkar trögt. Trygghetsboende är en fastighet med tillgängliga lägenheter och med tillgänglig personal. Möjlighet finns numera att skapa trygghetsbostäder med eller utan myndighetsbeslut. Tror vi kan behöva både – och.  Det finns fler möjligheter, fler behov men jag stannar här. Jag ser boendet som en trappa, där individens behov ska avgöra tillgången på alternativ. Speciellt kvinnor har jag pratat med om detta. De vill kunna planera för sin ålderdom och inte övervältra det på anhöriga. Planering är svårt när det inte finns något att välja på mer än bo kvar hemma och särskilt boende som inte går att köa till.

Nu har omsorgsnämndens majoritet beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté (alla partier är med) som ska utreda en ”äldreboendegaranti”. Första träffen är 11/8. Jag representerar Vänsterpartiet och ser fram mot detta arbete. Här finns mycket att göra och det är väldigt angeläget. Har absolut för mig att en sådan kommitté arbetade förra mandatperioden också. Resultatet har såvitt jag vet inte haft någon ingång i politiken, men kan ha fel. Inte under den här perioden i alla fall.

Det här blev långt. Men folk har bett mig förklara vad olika boendeformer innebär. Ha en fin tisdag!

Carin Högstedt

20200630

@hgstedt

www.maqt.se

www.carhog14.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Sommarprogrammen förnöjer karantänen, fotboll, bad och politik likaså

”Lugnt och tillbakalutat” beskrev en recensent Ulf Lundells Sommarprogram. Stämmer precis. Även jag brev lugn och tillbakalutad. Satt stilla och lyssnade på hans dagboksanteckningar från denna vår. Korthugget. Mycket natur och fåglar. Musiken helt i min smak. Joan Baez, Joni Mitchell…nästan bara kvinnors musik. Inga utfall mot feminism eller feminister. Vardagligheter varvat med drömmar om folkhemmet. Lyssnade också på Greta – lysande! Mona Sahlin – vältalig som alltid. -Men varför gjorde du de där konstiga tabbarna, som slog ut dig från det politiska livet? Inget svar. Anders Tegnell – stärkte – om möjligt – mitt förtroende för honom genom att jag fick veta mer om hans fotarbete i Laos med fler afrikanska länder. Ser nu fram mot Karin Smirnoffs Sommar. Med fler.

I SvD idag om överdödligheten i Covid-19 i Sveriges regioner. Överdödlighet definieras som en dödlighet som överskrider 5 % och minst 20 fler personer jämfört med 2019. Kronoberg ligger på +17 % och 66 fler döda. Stockholm har 2 283 fler döda och +71 %. Tre regioner har ingen överdödlighet. Sedan är ju dessa siffror till och med v 24. Slutet har vi inte sett.  Stora regionala skillnader. Glesbygdslän har hittills klarat sig bättre, tycker jag går att generalisera.

Sommarväder och de sista planerade mötena idag. Började med regiongrupp digitalt på morgonen. Vi klarade av det på en timme; planering för hösten med regionbudget i oktober eller november. Några idéer till motioner, interpellationer. Blir mycket arbete i höst. Så blir det årsmöte utomhus i Öjaby med ProLiv Kronoberg och efter det styrelsemöte. Så hem för möte med styrelsen i min bostadsrättsförening. Sedan stor frihet om än i karantän. 24 grader i vattnet idag. Badar, simmar. Igår kväll på fotbollsmatch. SAIKs (Sandsbro AIK) flicklag där min dotterdotter är med. De spelade mot Ingelstad och ledde nästan hela matchen, när Ingelstad fick in två mål och det blev oavgjort. Underbar kväll på Norremarks fotbollsanläggning med mycket grönt runt omkring, som en oas, med bara några 100 m från stora köpcentra.

I Stockholm har det utretts att det finns ett samband mellan antalet timanställda och antalet smittade omsorgstagare på boenden. Det förstår ju alla tänkande människor, men det är bra att få papper på det genom en undersökning. Mer om det i Dagens ETC 23/6.

Igår kväll tre igelkottar samtidigt vid matskålen. I morgon levereras vårt ”(V)äxjös Kommunnytt sommar”. Blir mycket cyklande med detta nummer som inte bygger på något kommunfullmäktige – eftersom det inte ägt rum – utan är fristående. Bra att kunna krydda ledigheten med meningsfullt politiskt arbete.

Carin Högstedt

20200625

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget:

Boccia o krocket, sol o ösregn, blixt o dunder, berg o dalar, konst o teater

Så är midsommarhelgen över. Den blev innehållsrik och omväxlande. Midsommarafton: Härligt sommarväder i en bygd som är odlad sedan århundraden. Den har den floran på ängar och i dikesrenar som jag minns från barndomens landsbygder, där jag bodde. Samma växter.  Levande landsbygd, en mil från Växjö, och vi går runt byn som vi brukar på midsommarafton. Varmt. Vi är barnbarn med föräldrar, farmor och en moster. Grillar, äter jordgubbar och tårta, spelar boccia och krocket. Jag jumbo i boccia, tvåa i krocket. Dottern glider så elegant över krocketplanen så hon blir anklagad för att ha tjuvtränat. Är det detta hon gör när hon ”jobbar hemifrån”? Vi har roligt. Det blir en jättefin eftermiddag och kväll.

Dagen efter börjar bra. Varmt, sol. Badar. Känns tryckande. Så brakar det loss. Blixt och dunder från flera håll. Ösregn. Hela eftermiddagen sitter jag i skyddat hörn på altanen. Tittar på TV-serier samtidigt som jag följer blixtarna och faktiskt njuter av regnet. Jag skrev i förra bloggen om knastertorrt i marken. Nu – efter 41 mm regn – är det bättre och gräset kommer bli grönt istället för gult. Och mer regn ska det bli idag. -Ja, minsann, det börjar just nu, kl 7.10!

Trots allt – vissa evenemang blir av; fått inbjudan till vernissage och konstutställning i Gynkelstorp (intressant ortnamn), där Lena Hoel (akvareller) och Bergliot Kvarnare (olja) ställer ut på Galleri Garaget. Från lördag 27/6. Undviker vernissagen men ska dit och titta senare. Ändå något som händer i trakten Tolg-Berg, fast Bergveckan är inställd detta år.

Detta blir också utomhusteater med Linnéateatern (fri, väl etablerad grupp) vid Villa Vik, några hundra meter från mitt hem. 200 platser och 50 personer åt gången släpps in. Gångavstånd och ett initiativ som ska belönas. Får tag i två biljetter under slutet av juli. Svärsonens mor, barnbarnens farmor, och jag ska gå. Ett lustspel blir bra som inslag i karantänen.

I dagens Smålandsposten skriver Socialministern, SKRs ordförande och Kommunals ordförande tillsammans att nu är det klart för att börja utbildningen av nya undersköterskor och vårdbiträden. Nya pengar är klara för kommunerna att använda. För Kronobergs län gäller 211 personer. Växjö kommun är ca hälften av Kronoberg, så här gäller det drygt 100 gissar jag. Låter inte så mycket men tacknämlig början. Utbildningar av nya ska börja till hösten, så här gäller att ha intresserade på gång. Skulle vilja ha koll på hur detta ska förverkligas i Växjö kommun. Kanske ska skicka frågor till ledningen. Ett krav med nya statsbidraget är att de som utbildas ska ha fast anställning efter utbildningen. Äntligen en ändring till något bättre än tillståndet före corona!

Veckan efter midsommar brukar vara ledig. Ofta åkte maken L och jag direkt efter midsommar till Alperna eller Pyrenéerna för att vandra på högre höjder. En midsommarafton tillbringade vi på ett litet hotell i närheten av Kastrup, ivriga att komma iväg till de hett efterlängtade nejderna och stigarna. En kan ju inbilla sig att det föds många kloka tankar och idéer på vandringar i vackra och spännande trakter. -Men nej, allt går ut på att se var en sätter fötterna, att inte slinta, att inte ramla, inte bli utmattad och inte gå fel… Men väl hemma igen börjar längtan till luften, floran, bergsgetterna, marmotterna (en sorts murmeldjur), fåraherdarna med flockar, träningsvärken, trangiaköket, chorizokorvar som verkade bestå av stor del tändvätska och smakade ljuvligt efter en dags spartansk föda. Minimal matsäck på för att inte tynga kroppen under vandring.  Under våra år i främst en dal i närheten av Parc des Ecrins, inte långt från Briancon, såg vi en bygd i förfall få nytt liv. Hus renoverades, jordbruk fick liv. Turismen blomstrade. Vi kunde bara tolka det som att EU.s så förkättrade jordbruksbidrag med fler bidrag fick igång den här dalen.

Ja, det var den tiden. Förlorade mig i minnen här. Den här veckan är det inga kommunala möten för mig, men en hel del andra styrelsemöten, regiongrupp med mer.

Regnar rejält. Får gå in och ta itu med städning.

Ha det gott!

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Vem ska betala hörapparater? Sommar, bad, fikonträd och igelkottar

Halv åtta var det dags för första badet idag. Skönt och fin morgon. Granne på hörnet uppe tidigt också. Pratade lite om djurlivet i området. Förstod med ens varför ”mina” igelkottar verkar vilja komma in i lägenheten. Går till altandörren och ser ut som de vill bli insläppta. -Jo, grannen berättade att de har besök av två igelkottar och att de brukar gå in och gå en sväng i vardagsrummet. Förstod också att det var i någon säck med löv hos grannen som de övervintrat. De rör sig alltså i princip i kvarteret.

Härligt väder och bra badtemperatur i vattnet. Barnbarn med föräldrar här två dagar i rad för bad från cementbryggan i Toftasjön.  Fika ute förstås. Knastertorrt i jorden. Mycket nöjd med att fikonträdet överlevt en vinter till. Gått från liten planta till meterhög och får nya blad hela tiden. Ursprunget är från Gotland, en gåva av maken L.s syster och barnbarn.

Igår fullmäktige med Region Kronoberg. Trodde det skulle ta ett par timmar. Vissa diskussionspunkter borta för att spara tid på det delvis digitala mötet. Men jag bedrog mig – sju timmar inklusive lunch. Jag skulle tjänstgöra – är ersättare men ett par V-ledamöters frånvaro gjorde mig till ordinarie på detta möte. Skulle delta via länk. Funkade inte! Frustrerande! Gav upp och tog bilen till stan och konserthuset där Region Kronoberg hyrt stora salen (tar 7-800) för livemöte med storskärm, där vi kunde se dem som satt hemma när de talade. Gott om space. Inga problem. Undvek kaffet i paus och restaurangbesök på lunchen. Väl genomfört möte med noggrann och tydlig ordförande. Tekniken fungerade förutom vid ett tillfälle mitt i en votering, då en V-ledamot åkt ut ur systemet och inte hade ljud. Till slut kunde Christer rösta från Markaryd via ett vanligt telefonsamtal.

Voteringen var den enda under dagen och gällde en höjning av egenavgiften för utprovning av hörapparater från nuvarande 350 kr till 950. En rimlig höjning enligt de borgerliga ledamöterna. Den ska ge regionen en inkomst på en miljon kr. Det är alltså hörselskadade i Kronoberg som ska betala en miljon/år ytterligare till regionen. S+V kämpade för att behålla nuvarande nivå. Argumenten var att de som är berörda ofta är pensionärer med en ekonomi som inte tål en så hög kostnad utöver det vanliga. Också att en avstådd hörapparat kan vara en risk och åstadkomma kostnader på annat sätt. Hörapparat är ett hjälpmedel för att de med sämre hörsel ska bli jämlika med de som inte har det problemet. S+V talade om solidaritet. De borgerliga pratade om att varje miljon som kan sparas är bra. Den ideologiska skiljelinjen blev tydlig: Ska alla med behov av hjälpmedel – oavsett om det är hörapparater eller glasögon – få hjälpmedel oavsett om de har gott om pengar eller ej? Eller ska alla grupper med funktionsvariationer få det lika dyrt? Vilket mål gäller? Jag tolkar diskussionen som att det sistnämnda är det som styr i regionen. Det går att ändra på i nästa val. Voteringen slutade med 29 för höjningen, 24 mot och 7 som avstod. Det var SDs ledamöter som lagt ett eget förslag på höjning till 700 kr som avstod i huvudvoteringen.

I övrigt diskuterades årsredovisningen för patientnämnden, som haft över 700 ärenden under 2019. Region Kronobergs årsredovisning 2019, som ju rör tiden före corona, ledde inte till någon diskussion. Revisor Löfström tog upp den dåliga måluppfyllelsen, vilken jag också noterat när jag läste. Färre läkemedelsgenomgångar, delade turer ökat, fysisk aktivitet på recept minskat, bilar som går på förnyelsebart inte lyckats, beslut om innovationsupphandling ej verkställt…  Finns mycket att göra bättre. Årsredovisningar är tunga att läsa men ger väldigt mycket kunskap om läget, positivt och negativt.

Den stora diskussionen utbröt under punkten delårsrapport till och med mars 2020. Punkten togs som intäkt för att diskutera post corona och hur svårt det kommer att bli ekonomiskt, hur tufft, om vårdskulden, om kollektivtrafiken, ska det bli mer bussar eller färre. Märker att jag har svårt att komma på en beskrivning av den långa debatten. Partikamrat Eva-Britt Svensson var nog kortast, men sa att det inte går att skylla problem på corona enbart. Styrsystem som new public management har lett till vårdkris. En mer tillitsstyrd organisation är nödvändig. Carl-Olof Bengtsson (S) var konkret. Varför diskutera en delårsrapport för januari-mars först i juni? Ja, bra fråga, väldigt sent och tämligen överspelat. Hur ser ekonomin ut i april, i maj? Utgifter på grund av corona, statsbidrag?

Midsommarafton i morgon. Drar ut på landet till utefirande med de närmaste, helt enligt traditionen, men med vederbörligt avstånd. Ha en skön helg!

Carin Högstedt

20200618

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Bästa dagen på året, bästa vännen, bästa ordföranden – digitala möten är genomförbara men krävande

14 juni. Bästa dagen på hela året när jag växte upp. Försommaren i sin finaste tid. Min väninna i många år, Berit, hade födelsedag. Vi bjöds på jordgubbar, egenodlade i trädgården. Berit med familj bodde för övrigt i det hus som min morfar byggde 1909, Hagalund, ursprungligen ett torp under Börjessons närliggande gård. Smältebro var och är platsen, Döderhults socken (utanför Oskarshamn). Jag har ett foto från en 14 juni. Vi sitter några kompisar från bygden vid en gärdsgård i ”centrala” Smältebro, nära missionshuset, mjölkbryggan och landsvägen. Flera av oss är döda. Inte minst i trafikolyckor. Har många gånger tänkt kontakta Berit, men något avhåller mig. Varför inte låta minnena vara? Får se hur det blir. Jag tror mig veta var i Sverige hon finns. Fotot bör vara från slutet på 1950-talet.
Här och nu 14 juni. Äntligen har blåsten – ja, bitvis storm – lagt sig. Äntligen ute och solen skiner. Flera dagars uppehåll för bad och altanhäng. Möten på möten. Klarade av stämma med vår bostadsrättsförening häromkvällen. Bra avstånd, kort möte, handsprit, allting klarades av, även det konstituerande mötet. Jag sitter ytterligare ett år i styrelsen. Grannsamverkan har kommit igång. Börjar droppa in kallelser till uppskjutna årsmöten. Efter midsommar ska ProLiv ha utomhusmöte, både årsmöte och styrelsemöte. Igår lördag gick större delen av dagen åt stämma med Riksförbundet Noaks Ark, via nätet. Det gick bra! Lysande hanterat (inget lätt möte) av mötets ordförande, Henrietta Serrate, regionråd i Kronoberg (S). Vi genomförde voteringar och rösträkning under Henriettas ledning. Det var inte sista gången Henrietta får frågan om ordförande för RNAs stämmor! Också stämmans sekreterare utsågs inom Noaks Ark Småland-Halland, Fia Eneroth heter hon. Valberedningens ordförande var och är omvald Elli Mokus, verksamhetsledare Noaks Ark Småland-Halland. Vi var tre valda ombud som var stolta över det förtroende vår förening har i övriga landet. Lokala föreningar finns från norr till söder och alla har rätt till tre ombud. Inklusive vårt lokala förmöte så klarades stämman av på tre timmar, exklusive förberedelser, inläsningar etc. Allt gick Småland-Hallands väg.
Ser att SPF (SMP 12 juni) vill ha en kriskommission för äldreomsorgen – också på regional och kommunal nivå. Bra! Vi är överens och ju fler organisationer och föreningar plus enskilda som kan enas om att äldreomsorgen ska renoveras, ju större chans att det blir verklighet. V-skrivelse om lokal kriskommission har gått till omsorgsnämnden i Växjö kommun. När coronan släpper taget kan vi demonstrera för våra krav, nationella, regionala, lokala – allt hör ihop. Vi har upplevt det så tydligt under pandemin, som för övrigt inte är slut ännu.
Mycket bra krönika i DN idag av Björn Wiman: ”Hatet mot vardagligheten höjde vapnet mot Palme.” Det var idéerna om rättvisa, jämställdhet, varje människas värde och rätt till ett värdigt liv, vardagsliv. Det var det som var så farligt; klass och könsperspektiv. Inte utopierna. Palme sa att människors förhoppningar kretsar kring familj, bostad, utbildning, arbete, fritid, relationer i vardagen. Samhället handlar om dessa villkor, politiken ska förverkliga vardagsvillkoren.
Ja, någonstans där befinner jag mig i tanken. Ser mig som vardagsfeminist, vardagssocialist och startade bloggen 2014 för att beskriva hur intressant och givande politik på lokal och regional nivå ändå är! En kan bli trött av gnetet, men inte trött på. Det går att förändra, även i opposition. Ju fler aktiva medborgare, ju mer kunskaper och perspektiv på vad som ska göras och hur. Det är inte ett lidande att ägna sig åt föreningsliv och träffa nya människor med nya idéer hela tiden. Det är ett spännande och omväxlande liv, med mycket feedback.
DN idag har också idag ett helt galleri med porträtt och lite text om 112 personer som avlidit i coronan. Namn, ålder vilka var de, dödstid. De kliver fram genom anhörigas försorg och blir människorna, bakom dödsannonserna.
Också lång intervju med och intressant om Peter Englund. Läste han historiska bok ”Poltava”. Började på ”Ofredsår”, men klarade inte av grymheterna. En sak att läsa deckare om fiktiva mord och grymheter, men verklighetens… och mot djur… Nu kommer en ny bok om ett mord på en flicka 1965 i Stockholm. Den ska jag testa. En av Englunds favoriter är Truman Capotes ”Med kallt blod”. Ja, den är en av mina favoriter också. Eller var. Ligger långt tillbaka i tiden. Läste den troligen i slutet på 60-talet. Gjorde starkt intryck.
Jag var för snabb med att flytta ut dator och berömma vädret. Fick dra mig in, för nu blåser det igen. Inte storm men rejält. Ska gå på dotterdotters fotbollsmatch ett par hundra meter härifrån kl 13,00. På onsdag är det regionfullmäktige och jag, som är ersättare, ska tjänstgöra, så ska läsa in handlingarna. Så är det ju midsommarvecka och det kräver att fönstren putsas och att det är någorlunda städat. Ha det gott! Håll avstånd!
Carin Högstedt
20200614
@hgstedt
www.carhog14.se
www.maqt.se
carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget:

Olof Palme – så starkt fortfarande, traumat kvar. Den blomstertid nu kommer

Onsdag 10 juni 2020, dagen då mordet på Olof Palme skulle få sin lösning, 34 år senare. Onekligen spännande. Lyssnade på presskonferensen. Nej, inget vapen hittat och tydligen omöjligt att koppla vapen och de tillvaratagna kulorna. Eller rättare sagt: mer än 700 vapen har testats men inte med säkerhet kunnat kopplas till kulorna. Stig Engström, ”Skandiamannen”, pekas nu ut. ”Bevisen” finns i utredningen från närmaste tiden efter mordet. Kan nog vara rätt, kan vara fel, enligt mina lekmannamässiga bedömningar. Jag tror inte sista ordet är sagt. När jag hör åklagaren berätta om vad de stöder sig på, så är det ju helt enkelt ett sågande av hur vittnesmål behandlades när det begav sig. Speciellt den kvinna, Yvonne finskt efternamn, som gav en utförlig beskrivning av mannen hon såg springande nära mordplatsen (stämmer med Stig Engström), men hennes vittnesmål sorterades bort på ett tidigt stadium. Men Engström virrade runt i media och uttalade sig som ögonvittne. Kan detta missgrepp ha med synen på kvinna-man att göra? Det är ju som sagt rätt länge sedan. Vid tiden för mordet arbetade jag som lärare i Svenska för invandrare (SFI) med nationaliteter från olika håll i världen. Av dem lärde jag mig att Palme var mycket högt aktad i stora delar av världen, mer än jag föreställde mig utifrån svenskt perspektiv. Således började vi skoldagen efter mordet med en tyst minut. En del av tilliten till svenskt samhällsliv gick i och med mordet förlorad för gott. Faktiskt.
Agendas partiledardebatt i söndags tyckte jag var givande och med bra debattledare, som krävde svar och fick en del i alla fall. Bra att alla nu erkänner att äldreomsorgen är misshandlad, anorektisk, söndersparad, konkurrensfanatiskt behandlad, ja, skattesänkningar har gått före äldreomsorgen, utan tvekan. Bra att det är någorlunda enighet om det, men det krävs resurser för att ändra och det lär bli en het fråga. Ord är en sak – folk dör ju! – men tro inte att all personal som behövs och ska ha fasta anställningar och värdiga löner – tro inte att det kommer från himlen. Det krävs resurser, stora sådana. Ulrika Lindahls ledare i Dagens ETC igår (9/6) är en utmärkt sammanfattning av läget i äldreomsorgen i Sverige.
Gjorde en insats några V-partister i söndags och plockade skräp för tredje gången på senare tid. Fick ihop tre stora säckar plus en stor masonitskiva och en cykel, som – troligen stulen – låg lite gömd i ett dike. Den senare tog vi inte med oss, men anmälde fyndet till polisen. Trevligt göra tillsammans, men efter 1,5 timmar värker handled (griptången) och andra leder, så då är det dags att sluta. Nu är det paus för den aktiviteten. Gräset växer så det döljer skiten.
Bättre väder igen och två dagars bad. Fortfarande kyligt i vattnet. Igår skolavslutning här. I år ingen samling på skolgården med alla föräldrar och anhöriga. Men vi samlades hemma hos barnbarnen, de allra närmaste, och åt tårta på verandan. Barnen gick ut femman och sexan i Sandsbro skola. Härlig eftermiddag med vackert väder. Sedan möte med V Kronobergs styrelse via länk. Så spaning efter igelkotten. Ca 21.00 kom två kottar, jämnstora. Hungriga. Inte särskilt goda vänner. Gick åt varsitt håll efter mat och dryck.
Carin Högstedt
20200610
@hgstedt
www.carhog14.se
www.maqt.se
carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget:

Från trevlig nationaldag till trist, alltid barnperspektiv på besluten, äntligen sol igen

Förra årets nationaldag vackert väder. Var i Älghult på firande i hembygdsparken. Höll tal. Mycket folk och trevligt. Pratade en del om mina djupa rötter i Älghults sockens byar. I år regn hela dagen i stort sett. Trist i karantänen. Läste en deckare. Gick ut först på kvällen och den sedvanliga igelkottmatningen. Så denna söndagsmorgon – sol och varmt, frukost ute, kanske bad lite senare. Skräpplockning fram mot kvällen, den sista för den här säsongen. Börjat läsa Steve Sem-Sandbergs ”W”.
Trevligt utemöte en eftermiddag med ”barnrättsgruppen”, en arbetsgrupp inom V.s kommunala grupp, som ska ägna nya lagen och barnfrågor extra uppmärksamhet. Två motioner – om barnbokslut och barnrättsombud – inlämnade. Ska nu ta fram en manual för att vi som sitter i olika nämnder och styrelser ska ha relevanta frågor om barnens bästa och delaktighet i olika beslut. Lämnade in en skrivelse till omsorgsnämnden om en kommitté/kommission för att komma fram till åtgärder för en äldreomsorg som klarar kvalité både i och utan pandemier. – Vad har vi lärt oss under corona hittills? – Det är mycket det vill jag påstå. Inte minst om bemanning (underbemanning) och anställningsformer (timvikariat). Ska lyssna på partiledardebatten ikväll.
Ingen inspiration att skriva. Blir kort detta. Känner att jag måste ut i solen efter kalla, blöta, blåsiga dagar. Många möten kommande vecka. Betyder mycket skärmtid och inomhus.
Ha en fin söndag!
Carin Högstedt
20200607
@hgstedt
www.carhog14.se
www.maqt.se
carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget:

Puss av en igelkott, bad i sjön, virus, djur och människans destruktiva hantering av natur och miljö

Onsdag morgon. Dukar frukost ute. Sätter mig ner. Känner något som lite fuktigt pussar mig på en tå. Tittar ner. Igelkott(!) tittar på mig. Är detta möjligt? Slump? Visar inga taggar när jag rör mig. Kollar matskålen sedan gårkvällen då det kom två kottar. Tomt. Går in efter lite nya kattmatspluttar. Kotten pinnar iväg direkt dit och äter med god aptit. Bestämmer mig för att detta är ingen random händelse utan betyder att jag har stort förtroende bland igelkottar, vilket känns mycket bra.
14 blommor på jättevallmon har slagit ut idag. Färgstarkt. Går över snabbt men det är säkert ytterligare 25 knoppar kvar. Var rädd att ovädret igår skulle knäcka dem. Det åskade, regnade blåste en snabbt övergående mindre orkan. Jag däckade som vanligt när lufttrycket sjunker snabbt. Fick lägga mig. Den planerade skräpplockningsaktiviteten fick ställas in. Blött skräp blir tungt och otympligt. Ska hitta ett nytt tillfälle före midsommar.
Idag skulle omsorgsnämndens arbetsutskott haft möte enligt beslut på förra nämndsmötet. Uppenbarligen inget möte, inte ens ett meddelande att det inte är något möte såvitt jag har sett. Ska skicka ett par frågor till ledningen idag. Det finns sådant som borde kommit upp nu på en dagordning i den nämnd som har mycket stort ansvar för äldreomsorgen och tillgänglighetspolitiken. Tycker jag. Nu blir det inga möten förrän i höst. Nåväl. Återkommer om detta. Ska jobba vidare senare idag – om det inte blir åskväder igen och jag blir handlingsförlamad.
Det finns en hel del forskning om virus, djur och smitta. Människan har en tendens att döpa sjukdomar efter djur; behöver något att skylla på. Risken för att virus från djur ska gå över till människan ökar hela tiden med skövlade naturområden, klimatförändringar, störda ekosystem som tvingar djur närmare människor. Sydamerika är ett riskområde på grund av skogsskövlingen av Amazonas. En forskare som pekar på att människan är ovarsamma med natur och vilda djur är Alessandra Nava, Brasilien. Vid Sveriges lantbruksuniversitet visar forskare på att risken för sorkfeber är kopplad till klimatförändringar och störda skogsmiljöer. Biologisk mångfald minskar risken för att virus hoppar mellan djur och till slut till människan (TT). Det är alltså inte sorkarna i sig som är problemet. Eller svin. Eller fåglar. Eller fladdermöss. Utan människans hantering av natur, miljö, klimat, djur. Rätt självklart i mina ögon men behöver upplysas om och gärna mer forskning om ekosystemen.
Läser om en positiv nyhet från Spanien i Dagen ETC (3/6). En basinkomst/medborgarlön ska betalas ut till 2,5 miljoner medborgare. Och en ”covidskatt”, en ny skatt på stora förmögenheter föreslås införas för att stärka den offentliga vården, skolan, omsorgen. Det är Unidas Podemos som driver skatten och har stöd av 65% av folket enligt opinionsmätning. Så bra radikalt förslag!
Tredje dagen i rad som jag har simmat liten bit i sjön. Dräglig temperatur, eller ja, uthärdlig.
Ikväll ett digitalt möte med V Växjös styrelse. Innan dess mycket att göra och fortfarande en mycket vacker sommardag.
Carin Högstedt
20200603
@hgstedt
www.maqt.se
www.carhog14.se
carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget:

Äldre bortprioriterade från relevant vård? Tidig frukost med djurliv. Furuby socken aktiv.

Uppe i gökottan. Dukade upp frukosten halv sex. Solen på väg till frukostbordet. Ingen gök ännu men väl stora långbenta tyskharen, som kom sättandes över gräsmattan, satte sig i kanten på altanen och tittade på mig. Sprang vidare när jag tog fram mobilen för att fota. Igår kväll kom första igelkotten. Fick kvällsmat förstås och vatten. Dök även upp nu på morgonen och fick frukost. Men var är tornseglarna? Sommarljudet när de plöjer fram i luften? Saknas.
Fått ” Det händer i Furuby socken 2020” per post. Årgång 39. Gedigen, färgglad, trevlig publikation, som beskriver föreningslivet i bygden och dess planer och aktiviteter. Imponerande. Varje år blir partierna i kommunen inbjudna att skriva och berätta om sina idéer för utveckling av denna bygd såväl som hela kommunen utanför Växjö stad. Man kan också lägga in kontaktadresser. Som vanligt, skulle jag vilja påstå, är det bara Centerpartiet och Vänsterpartiet som hörsammat erbjudandet. För V skriver jag om vikten av fiber, om pendlingscykelvägar och bostäder. C skriver om bostäder, bättre vägar och behovet av en större gympahall i Furuby. Tack Furuby sockenlag för att ni orkar med det digra jobbet med Händer i Furuby! Rolig läsning och mycket kunskap om föreningar och företag.
Vilken utveckling coronan medför när det gäller svensk äldreomsorg! Utveckling av vår kunskap om den. Än så länge. Riksdagsdebatter, mängder med debattartiklar i tidningar, radio och TV. Sker en prioritering av sjuka där de på äldreboenden får sämre vård? Och hur har det blivit så? Är äldre människor mindre värda? Två präster i Svenska kyrkan, en fl dr och en teol dr skriver på DN Debatt idag 30 maj att ”Sverige behöver en kampanj för äldre människors värdighet och rätt till hälsa.” ”Det Sverige måste uppnå är flockhumanitet”, märk väl: humanitet. ”Avsaknaden av manifestationer, upprop och demonstrationer för äldre människors rätt till värdighet är uppseendeväckande och speglar samhällets syn.” Tänkvärt!
I SvD idag ställs frågan om äldre prioriterats bort i intensivvården och den tre sidor långa artikeln ger många aspekter och intressant om behovet av medicinsk kunskap, läkare, specialistsjuksköterskor, där de sjuka och svaga finns, nämligen i den kommunala vården och omsorgen på särskilda boenden och i hemvården. Generaldirektören på Socialstyrelsen håller med om att den medicinska kompetensen behöver förstärkas. Läkarförbundets vice ordförande anser att det ska finnas en chefsläkare i varje kommun och en medicinskt ansvarig läkare i äldreomsorgen. Nu finns ju en medicinskt ansvarig sjuksköterska i varje kommun. Läkartjänst köps in från primärvården. En anonym undersköterska på ett kommunalt äldreboende säger: ”Det gör ont i hjärtat att så många dött. I början påstod ledningen att vi städat för dåligt. De fattade inte vad som pågick.”.
Ja, den här lördagen ska jag ånyo formulera en skrivelse till omsorgsnämnden på temat mål för bemanningen av Växjö kommuns äldreomsorg. Bäst att smida medan järnet är varmt. Och nu är det hett.
Carin Högstedt
20200530
@hgstedt
www.carhog14.se
www.maqt.se
carin.hogstedt@vaxjo.se

Lämna kommentar Dela inlägget: