Hej då kommunfullmäktige! Sjukhuset ifrågasatt. Alliansen+SD i Region Kronoberg

Bingo! Idag torsdag fick jag förutom Dagens ETC och Smålandsposten två ex av Svenska Dagbladet och en Dagens Nyheter. Trodde jag fått rätsida på vilka papperstidningar jag ska få i postlådan. Läser gärna SvD – bra journalister – men har sagt upp den av andra skäl. Nu verkar det vara kontakten mellan tidningen och tidningsutbärarna som inte funkar.

Fick äntligen ändan ur och åkte till Kronobergs Bilaffär, köpte nya vindrutetorkare och fick dem monterade. Glada killar, trevligt bemötande, snabbt som attan, rimligt pris. Har alltid trivts i den här bilaffären/verkstaden. Köpte bilen där för kanske 15 år sedan. Eller mer.

Följde Region Kronobergs budgetfullmäktige igår via webbsändningen på Öppna Kanalen Växjö (ÖKV). Städade under tiden. Bra kombo. Allmänhetens frågestund mycket intressant. Jan-Olof Olsson tog upp det faktum att det är inte bara att köra på med bygge av nya sjukhuset, vilket har kunnat läsas i nyhetsrapporteringen, sedan ett överklagande inte hade någon betydelse längre. Han påpekade att detaljplanen är överklagad och utan den inget bygge. Saknas exploateringsavtal. Helt rätt. Det är dock ett kommunalt ärende, inte regionalt. Och inte avgjort av Mark- och miljödomstolen. Olsson var mycket insatt, men tiden är begränsad. Protokollet från förra fullmäktige kunde varit tydligare medgavs från svarande (M).

Nils-Erik Nilsson, Tolg, var också kunnig i fråga om sjukhus i Räppe. Varför så bråttom? Finns ju ingen tomt ännu. Vården kommer i kläm kan vi se i media varenda dag. Tror att båda dessa som är flitiga att skriva om sjukhusbygget i pressen tillhör Forum Växjö, föreningen som bildats av bl a arkitekter för att verka för en hållbar hantering av stadens utveckling. Föreningen gjorde en stor insats genom att öppna diskussionsforum under valrörelsen i en lokal på Storgatan i Växjö. Privatfinansierade annonser om demokratins värde publicerades. Forum är en tillgång för Växjö kommun enligt mångas mening, men rött skynke för somliga har jag förstått.

Uppehåll här för att göra ärenden och så Omsorgsnämndens arbetsutskott, sista mötet för den här mandatperioden.

Tillbaka fem timmar senare. Fortsättning Regionfullmäktige. Ledamöternas frågestund tog upp kritiken från IVO över situationen på akuten m m. Eva-Britt (V) hade hört att sjukhuset i Räppe och dess administration för att förverkligas skulle kräva ett programkontor och nya lokaler. Nej, svarade ordförande (M), det ska vi inte behöva.

Så blev det huvudärendet – budgetarna. Tre olika förslag, M+C+KD+L ett förslag, S+V ett annat och SD ett eget. Voteringen slutade med 35 för alliansförlaget och 26 för S+V. SD anslöt sig i denna som övriga voteringar till alliansen. Om de lagt ner sina röster hade S+V vunnit med 26 mot 25. Ett annat ärende rörde tandvårdstaxorna, ni har säkert hört, inte minst i årets valrörelse, att ”tänderna tillhör kroppen” och därmed skulle ha samma vårdpriser. Nu yrkade S+V att en utredning skulle göras för att se hur vi kan komma närmare det målet. Då röstas detta blygsamma yrkande ner med samma röstetal, 35 -26. SD hade med tandvården i sitt budgetförslag men när det kom till kritan så hänvisade de bara liksom alliansen till att en utredning görs på riksnivå. Så busstaxorna! Att få fler passagerare är målet för alla, men medlen är sannerligen olika: 35 röster för att höja priset på enkelbiljetterna, 26 emot. Ni kan gissa vilka som var för och emot. Vilket slöseri att köra omkring med väldigt tomma bussar och inte blir det fler passagerare med dyrare biljetter!

Händelserik vecka har snart passerat. Igår kväll minnesrik avslutningsmiddag med kommunstyrelsen och alla de som slutat i fullmäktige. Mycket folk, god mat på Miss Voon, det som en gång hette Lagerlunden. Vi som slutat fick fin present, glasvas, mycket vacker, från Glasriket förstås. Trevligt!

Omsorgsnämndens sista arbetsutskott den här mandatperioden. Återkommer när nämnden sammanträtt om 14 dagar. Avslappnad stämning. Byte av styre sker successivt. Vi fick en mycket ingående och bra redogörelse inför beslut om ”internkontrollplan”. Enda ärendet där det skar sig var V-motionen om ökad grundbemanning. Men den avgörs av fullmäktige i februari och då är vi som står upp för den i majoritet. Dessutom finns det med i den vinnande S+V+MP-budgeten att bemanningen ska öka plus pengar till det.

Carin Högstedt

Växjö 20221201

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *